Meniu Închide

ANUNȚ CANDIDATURĂ – VICEPREȘEDINTE SECUND AL TNPD

ANUNȚ CANDIDATURĂ

PE POZIȚIA DE VICEPREȘEDINTE SECUND

AL THE NEW PAGAN DAWN

ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN, persoană juridică română înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 1458/A/2020, având CUI 43093143, cu sediul in municipiul București, str. Sergent Tache Gheorghe, nr. 4B, Sector 4, cod poștal 041502, mail [email protected], telefon 0373769894, telefon mobil 0761398407, fax 0317803172, website thenewpagandawn.eu, reprezentată legal prin domnul Olteanu Cosmin, în calitate de președinte.

Având în vedere demiterea, Domnului Lavric Ioan, din funcția de vicepreședinte secund al Asociației THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PĂGÂNI), înregistrată la Secretariatul Asociației prin Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Director sub nr. PV/CD/1/29.01.2023, vă aducem la cunoștință, faptul că postul de vicepreședinte secund al Asociației THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PĂGÂNI), a fost scos la concurs.

Calendar desfășurare concurs:

În perioada 10.02.2023 – 01.03.2023 până la ora 23:59, se pot depune candidaturile pentru funcția de vicepreședinte secund al TNPD la adresa de email: [email protected].

Atenție!!! Candidaturile transmise după ora 23:59 nu mai sunt luat în considerare.

În perioada 10.03.2023 – 12.03.2023, va fi convocat și va alea loc ședința extraordinară a Adunării Generale a TNPD – în cadrul ședinței AG, fiecare candidat va avea 10 minute la dispoziție să-și prezinte candidatura.

Criterii de eligibilitate – conform Statutului Asociației.

  1. Este membru al TNPD de cel puțin 3 luni;
  2. Nu are fapte antisociale sau cazier (în acest sens se va prezenta cazier fiscal și judiciar);
  3. Este tânăr in vârstă de peste 18 ani care este păgân;
  4. Are domiciliu sau reședința pe raza Municipiului București ori este disponibil pentru deplasări în interes de serviciu.

Documente necesare:

  1. CV conform HG nr. 1.021 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
  2. Declarație pe propria răspundere a candidatului care să ateste, faptul că candidatul este păgân;
  3. Carte de identitate;
  4. Cazier fiscal;
  5. Cazier judiciar.

Data: 07.02.2023

Tehnoredactat de secretar adjunct, Cristea Sebastian-Carol

CONDUCEREA THE NEW PAGAN DAWN 

PREȘEDINTE

COSMIN Olteanu,Lasă un răspuns