Meniu Închide

COMUNICAT DE PRESĂ privind participarea TNPD la discuțiile privind modificarea OG 26/2000

THE NEW PAGAN DAWN susține modificările necesare pe legislația ONG privind accesul la informații publice și statutul de utilitate publică!

București, 17 mai 2023 – THE NEW PAGAN DAWN, reprezentată de președintele Olteanu Cosmin și trezorierul Cristea Sebastian, a adoptat o poziție fermă referitoare la necesitatea unor schimbări în legislația ONG privind accesul la informații publice și obținerea și menținerea statutului de utilitate publică.

Într-o declarație oficială, președintele Olteanu Cosmin a subliniat importanța vitală a organizațiilor neguvernamentale în consolidarea democrației în România și în procesul de elaborare a politicilor publice. Pentru a asigura o funcționare eficientă și coerentă, ONG-urile au nevoie de un cadru legal flexibil și modern, care să echilibreze libertatea de asociere cu protejarea principiilor statului de drept, garantând totodată independența societății civile față de autorități.

În ultimii ani, cadrul legal privind organizarea și funcționarea ONG-urilor a generat numeroase controverse, iar majoritatea reprezentanților sectorului neguvernamental consideră că procedurile de înregistrare, modificare sau dizolvare a organizațiilor sunt rigide, anevoioase, birocratice și prea îndelungate.

Având în vedere aceste aspecte, am participat la audierea publica organizata de Centrul pentru Legislație Nonprofit, organizație ce a susținut necesitatea organizării unei consultări publice privind Ordonanța de Guvern nr. 26/2000, în vederea unei modificări semnificative a cadrului legal existent. La consultare au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, reprezentanți ai Ministerului Justiției, parlamentari, activiști, ONGisti, avocați și profesioniști ai dreptului etc.

Prin intermediul audierilor publice, am avut oportunitatea de a ne exprima in solidar cu ceilalți participanți punctele de vedere într-un cadru riguros și argumentat.

Principalele teme abordate în cadrul audierii publice au fost:

🔹 Simplificarea procedurii de înregistrare și modificare a ONG-urilor

🔹 Îmbunătățirea reglementării statutului de utilitate publică al ONG-urilor

🔹 Clarificarea noțiunii de activitate economică a ONG-urilor

🔹 Asigurarea accesului liber la date despre sectorul ONG

🔹 Simplificarea procedurii de dizolvare a ONG-urilor

Audierea publică a avut loc la sediul ARTHUB (Str. Gen. Constantin Budișteanu nr. 10).

THE NEW PAGAN DAWN încurajează toate organizațiile și reprezentanții societății civile să își facă cunoscuta părerea și inițiativele de modificare a legii, așa cum noi ni le-am făcut și am transmis inclusiv mai înainte încă câteva propuneri pe depoziția deja transmisă.

La audiere am susținut necesitatea unei baze de date unice, asemănătoare cu termene.ro făcută de Guvern, cu acces pentru public, ONGuri și autorități.

Am susținut clarificarea legislației pe ONGuri și mai ales pe statutul de utilitate publica prin împuternicirea Secretariatului General al Guvernului și renunțarea la ministerele de resort in evaluarea cererii, precum și elaborarea unor norme privind condițiile necesare obținerii in norme de aplicare/metodologii la baza Legii.

Alte aspecte le-am susținut in scris in depoziție, depoziție disponibilă pe site-ul organizației și in Monitorul Oficial Pagan.

Lasă un răspuns