Meniu Închide

Comunicat de Presă privind transmiterea de recomandări Ministerului Justiției pentru modificarea OG 26/2000

THE NEW PAGAN DAWN susține modificările necesare pe legislația ONG privind accesul la informații publice și statutul de utilitate publică!

București, 18 mai 2023 – Organizația THE NEW PAGAN DAWN, reprezentată de președintele Olteanu Cosmin și trezorierul Cristea Sebastian, a adoptat o poziție fermă referitoare la necesitatea unor schimbări în legislația ONG privind accesul la informații publice și obținerea și menținerea statutului de utilitate publică.

Având în vedere apelul lansat de Ministerul Justiției prin care organizațiile sunt invitate să facă recomandări, sugestii și opinii pe marginea propunerii de lege elaborate de Minister am transmis în această seara o serie de propuneri susținute și acum 2 ani la Ministerul Justiției, dar mai ales zilele trecute la Centrul pentru Legislație Nonprofit.

Într-o declarație oficială, președintele Olteanu Cosmin a subliniat importanța vitală a organizațiilor neguvernamentale în consolidarea democrației în România și în procesul de elaborare a politicilor publice. Pentru a asigura o funcționare eficientă și coerentă, ONG-urile au nevoie de un cadru legal flexibil și modern, care să echilibreze libertatea de asociere cu protejarea principiilor statului de drept, garantând totodată independența societății civile față de autorități.

În ultimii ani, cadrul legal privind organizarea și funcționarea ONG-urilor a generat numeroase controverse, iar majoritatea reprezentanților sectorului neguvernamental consideră că procedurile de înregistrare, modificare sau dizolvare a organizațiilor sunt rigide, anevoioase, birocratice și prea îndelungate.

Având în vedere aceste aspecte, am participat la audierea publica organizata de Centrul pentru Legislație Nonprofit, organizație ce a susținut necesitatea organizării unei consultări publice privind Ordonanța de Guvern nr. 26/2000, în vederea unei modificări semnificative a cadrului legal existent. La consultare au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, reprezentanți ai Ministerului Justiției, parlamentari, activiști, ONGisti, avocați și profesioniști ai dreptului etc.

Prin intermediul audierilor publice, am avut oportunitatea de a ne exprima in solidar cu ceilalți participanți punctele de vedere într-un cadru riguros și argumentat.

Principalele teme abordate în cadrul audierii publice au fost:

🔹 Simplificarea procedurii de înregistrare și modificare a ONG-urilor

🔹 Îmbunătățirea reglementării statutului de utilitate publică al ONG-urilor

🔹 Clarificarea noțiunii de activitate economică a ONG-urilor

🔹 Asigurarea accesului liber la date despre sectorul ONG

🔹 Simplificarea procedurii de dizolvare a ONG-urilor

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații şi fundații a fost elaborat în considerarea imperativului asigurării unei protecții adecvate a dreptului de asociere, dar și ca urmare a constatărilor și recomandărilor formulate de societatea civilă, precum și de autoritățile publice cu atribuții în aplicarea dispozițiilor privitoare la persoanele juridice fără scop lucrativ.

Proiect Lege | Expunere de motive

Substanța regulilor de drept propuse prin proiect reprezintă expresia cerinţelor de ordin social, economic, moral, dar şi istoric în această materie, având ca nucleu dur impulsul sprijinirii active a societăţii civile, prin valorificarea bunelor-practici consolidate anterior.

Tot astfel, prin normele supuse dezbaterii publice, Ministerul Justiţiei urmăreşte punerea în valoare a activităţii desfăşurate de asociaţii şi fundaţii, din perspectiva rolului pe care acestea  îl îndeplinesc într-un stat democratic. Societatea civilă reprezintă o voce ce trebuie ascultată de către autorităţi, dar şi un partener valoros al acestora, empatic faţă de cetăţean.

Demersul legislativ propus vizează următoarele direcții de acțiune:

– Valorificarea propunerilor și observațiilor formulate de-a lungul timpului de societatea civilă;

– Regândirea instituției recunoașterii utilității publice, din perspectiva celor constatate de Curtea de la Strasbourg în cauza Cegolea c. României, în privința modului în care aplicarea prevederilor O.G. nr. 26/2000 a afectat dreptul reclamantei de a candida la alegerile parlamentare;

– Valorificarea propunerilor de lege ferenda formulate în doctrină;

– Remedierea disfuncţionalităţilor legislative şi administrative actuale.

Astfel, printre măsurile propuse prin proiect, pornind de la simplificarea procedurii de înființare a asociațiilor şi fundațiilor (inclusiv prin introducerea formularului de cerere – instrument menit să asigure ghidarea solicitantului şi evitarea apariţiei unor complicaţii inutile, astfel încât acesta, chiar dacă nu este jurist, să poată parcurge cu uşurinţă procedura necontencioasă de înfiinţare), dar păstrând totodată standardele de garanții pentru asigurarea unei independențe reale a asociaţiilor şi fundaţiilor, au fost aduse o serie de modificări şi completări în scopul remedierii problemelor cu care se confruntă în prezent societatea civilă, precum: neclaritatea unor prevederi, procedura schimbării componenței organelor de conducere, administrare şi control, obligativitatea numirii unui cenzor sau a unei comisii de cenzori, procedura lichidării ori statutul de utilitate publică.

Totodată, în contextul în care la acest moment la nivelul Ministerului Justiţiei sunt în plină desfăşurare proceduri ce vizează modernizarea Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop lucrativ, prin proiect se urmăreşte înfiinţarea unui singur registru al asociaţiilor şi fundaţiilor, modern, care să conţină informaţii adecvate, corecte şi actualizate.


Lasă un răspuns