Meniu Închide

HOLOCAUSTUL PĂGÂN

Anual, în dată de 30 Noiembrie, Asociația „THE NEW PAGAN DAWN” își amintește de campania de exterminare, denigrare și descurajare a adepților religiilor păgâne/neopăgâne din a-și practică cultul de-a lungul istoriei.
PaganHolocaust.org a pus la dispoziția TNPD o sinteză scurtă a diferitelor practici, întreținute de adepțîi triadei monoteiste iudeo-creștino-islamică de-a lungul istoriei, pe care le vom prezența în cele ce urmează:
 
1. În anul 313 e.n., Constantin cel Mare oferă libertate de cult adepților religiei creștine și prin această își face deschiderea ceea ce vom numi mai târziu Holocaustul Păgân.
2. În anul 320 e.n. Creștinismul face primele victime prin uciderea preoților Zeului Apollo, distrugerea templelor păgâne și abrograrea drepturilor păgânilor de pe Muntele Athos, la ordinul Împăratului român Constantin cel Mare.
3. În anul 326 e.n, Constantin cel Mare, la rugămințile mamei sale Elena, distruge Templul lui Asclepios, Zeul grec al Vindecării și Renașterii, punând astfel în dificultate exercitarea acestui cult. În acest sens, adepțîi lui Asclepios se rugau pe ascuns nopatea că să nu îi prindă autoritățile creștine române.
4. În 341 e.n, Constantin cel Mare începe Genocidul Non-Creștinilor. El creează un cadru legal anti-păgân, ordonă închiderea tutoror templelor păgâne și dărâmă Altarul Păgân al Victoriei din Senatul Român.
5. În anul 346 e.n., Constantin organizează cea mai largă și organizată persecuție împotriva non-creștinilor. De teamă acestor persecuțîi, mulți păgâni se convertesc la creștinism.
6. În 353 e.n. același Împărat Constantin, legiferează un edict prin care oricine practică păgânismul va fi ucis.
7. În 359 e.n., în Siria este înființat primul lagăr de concentrare pentru păgâni.
8. Promovarea ideilor și credințelor non-creștine este interzisă și sancționată cu moartea în anul 372 e.n. de către Împăratul Român Valens. Fostul Guvernator Român Fidustius este executat pentru simplul fapt că era păgân, asemenea preoților păgâni Hilarius și Patricius. Libertatea cuvântului și a religiei este marginalizată atunci când filozoful Simonides este ars de viu, iar filozoful Maximus este decapitat. Familia Împăratului Iulian, care a vrut să reintroducă liberatea de religie pentru păgâni, este persecutată și asasinată, incluzându-i pe Orebasius, Sallustius și Pegasius.
9. Păgâni kemetici (egipteni) sunt răpiți și transformați în sclavi în anul 346 e.n.
10. La al Patrulea Consiliu de la Cartagina, în 398 e.n. li se interzice cetățenilor români să studieze din cărțile și filozofia păgână.
11. Începând cu anul 1500, biserica lansează Inchiziția în Goa. Inchiziția se va extinde din Europa până la hindușîi din Goa, fapt ce se va solda cu moartea majorității acestora. După documentele istorice se poate deduce moartea, sub autoritate papală, a unui număr de aproximativ 16000 de hinduși. În 1587, biserica lansează campania de distrugere a templelor hinduse, campanie care a reușit să radă din temelii un număr de aproximativ 300 de temple hinduse. Biserica, tot în același an, interzice ritualurile și practicile hinduse sub amenințarea morții.
12. În 1620, biserica interzice afișarea simbolurilor și culturii păgâne și pedepsește persoanele care le vor recrea. Aceste au fost abrogate de biserică în 1812.
13. În 1682 are loc procesul vrăjitoarelor din Salem.
14. În 1776, SUA renunță la deviza „E pluribus unum” în favoarea lui „În Dumnezeu ne încredem” și legalizat din 1956 prin Actul H.J. Resolution 396. Deviza latină a filozofului român Heraclitus a fost schimbată de către numărul tot mai mare de fundamentaliști creștini.
15. În Africa, după anul 1900 s-a început o convertire în masă de către misionarii monoteiști ajungându-se de la un număr de 8 milioane de creștini la un număr de 300 de milioane de creștini în anul 1985 pe continentul african.
16. Programul implementat de Germania Nazistă având și suportul Bisericii Catolice și a Bisericii Ortodoxe în timpul regimului Antonescu, ce viza decimarea în masă a iudeilor, homosexualilor, minorităților religioase și nu numai, implementat între anii 1938-1945 a fost trecut că un program diabolic întreținut de păgâni și sataniști. Aceste absolviri de vină și aberațîi susținute în fața evidențelor istorice contrare, au afectat imaginea pacifistă și de iubire promovat de doctrinele păgâne. Ocultistul Franz Bardon a fost afectat de aceste programe naziste.
17. Genocidul islamic împotriva poporului păgân Yezidi pentru credințele lor din Irak, început în 2014 de către grupul islamic ISIS a omorât peste 5000 de păgâni și continuă încă să o facă.
18. Statul Islamic distruge Templul Păgân dedicat Zeului Bel în 2015.
 
 
Se mai pot adăuga multe alte programe întreținute de monoteiști contra popoarelor de credință păgână, însă credem că este de ajuns să vă aducem la cunoștință câteva dintre aceste programe de persecuție monoteistă.
Informațiile pot fi verificate urmărind link-urile puse la dispoziție pe axa istorică de pe http://www.paganholocaust.org/category/history/.
 
Totuși, azi ne amintim de lupta dată de strămoșîi noștri păgâni pentru a putea azi să ne unim într-o singură rugăciune adresată Zeilor pentru trudă lor. În același timp este necesar să conștientizăm aceste adevăruri istorice și să garantăm prin luptă pașnică drepturile religioase și de liberă exprimare ale comunității păgâne din România și din diaspora, drepturi ale omului garantate de Constituția României, prin Revoluția din 1989 și de Convențiile ONU și UE.