Dosar Nr. 7T1-11E-88UQ

Dosar

Informații Generale
Număr unic de înregistrare 7T1-11E-88UQ
Data înregistrării: 01.11.2022
Secție: Comisia de Etica
Materie: Drept privat - Etica
Obiect: constatare abateri disciplinare
Stadiu procesual: Fond

Părți
TNPD Bucuresti, prin reprezentant, Teodora Paul - parte reclamantă
Neamtiu Emilian-Filip - parte pârâtă
Mocioi Sorin-Mihai - intervenient accesoriu
Cislaru Adrian-Emil - intervenient accesoriu
Toma Anamaria - intervenient accesoriu
Lavric Ioan - intervenient accesoriu

Rezumat sesizare Etica:

In fapt, in data de 01.11.2022, numita, Teodora Paul, in calitate de Presedinte al TNPD Bucuresti, respectiv capelan al Templului Zeilor Antici a formulat raport disciplina, înregistrat sub nr. A/1/01.11.2022 împotriva numitului, Neamtiu Emilian, secretar adjunct al TNPD și membru, aducând la cunoștiință încălcarea repetata a regulilor și regulamentelor Templului Zeilor Antici și ale Asociației THE NEW PAGAN DAWN prin adresarea de jigniri și judecați de valoare, dar și lipsa de responsabilitate in ceea ce privește acțiunile și cuvintele sale. Suplimentar s-a invocat și neplata cotizației pe anul 2021 și 2022.
In drept, au fost invocate prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Templului Zeilor Antici, cap. III, Art. 19 și Statutul TNPD.
S-a Atașat raportul disciplinar Nr. A/1/01.11.2022.

Ședințe
13.11.2022
Ora estimată: 14:00
Link sedinta: https://us04web.zoom.us/j/4057321644?pwd=cUpVaG53SmkwRnZ2T1JRZkVuMnhkUT09
Locatia Templul Zeilor Antici, Bucuresti, Soseaua Giurgiului 119
Complet: C.Et. 1
Tip soluție: admite in parte
Soluția pe scurt: Respinge intervenția domnului Mocioi Sorin de a apela la instituțiile statului, cu privire la dosarul penal. Admite intervențiile accesorii ale Mocioi Sorin-Mihai, Cislaru Adrian-Emil, Toma Anamaria, Olteanu Cosmin, Lavric Ioan . Admite în parte, cu majoritate de 2/3 – un vot împotrivă – 2 voturi pentru, acțiunea formulată de către Teodora Paul. Sancționează cu măsura excluderii, cu limitarea drepturilor privitoare la accesul la Templu, în afara programului cultic și a evenimentelor publice organizare de Asociația The New Pagan Dawn. Prezenta se comunică Consiliului Director în termen de 1 oră de la pronunțare, în vederea luării la cunoștință. Cu drept de apel în 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial Păgân. Pronunțată în ședință publică astăzi, 13.11.2022.

Document: HCE nr. 1 din 13.11.2022

Ședințe
13.11.2022
Ora estimată: 17:00
Link sedinta: https://us04web.zoom.us/j/4057321644?pwd=cUpVaG53SmkwRnZ2T1JRZkVuMnhkUT09
Locatia Templul Zeilor Antici, Bucuresti, Soseaua Giurgiului 119
Complet: C. Consiliul Director
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite Hotărârea Comisiei de Etică nr. HCE/1 din 13.11.2022. Dispune radierea membrului din Registrul de Membrii al THE NEW PAGAN DAWN. Cu drept de apel in 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial Pagan. Incheiat astăzi, 13.11.2022 in ședinta Consiliului Director.
Document: PV nr. 1 din 13.11.2022

Dosar

Informații Generale
Număr unic de înregistrare 7T1-11E-88UQ
Data înregistrării: 01.11.2022
Secție: Comisia de Etica
Materie: Drept privat - Etica
Obiect: constatare abateri disciplinare
Stadiu procesual: Fond

Părți
TNPD Bucuresti, prin reprezentant, Teodora Paul - parte reclamantă
Neamtiu Emilian-Filip - parte pârâtă
Mocioi Sorin-Mihai - intervenient accesoriu
Cislaru Adrian-Emil - intervenient accesoriu
Toma Anamaria - intervenient accesoriu
Lavric Ioan - intervenient accesoriu


Întâmpinare primita de la dl. Olteanu Cosmin, membru CE - TNPD

In decursul acestei seri, 6/7 Noiembrie 2022, Olteanu Cosmin a primit o serie de mesaje NGL prin care se continua defăimarea TNPD.

Având in vedere discutia de ieri purtata intre membrii TNPD Bucuresti si Neamtiu Emilian-Filip cu privire la dosarul prezent, cat si continutul si forma mesajului exista suspiciuni solide privind emitatorul mesajului.

Discutia de ieri, 6 noiembrie 2022, ora 14:00 de la Templul Zeilor Antici din Bucuresti a fost despre situatia din prezentul dosar. Apărarea dlui Neamtiu s-a bazat pe faptul că aceasta a fost trădat, bârfit și defăimat prin acțiunile noastre, lucru ce se regăsește și in mesajele anonime transmise prin intermediul NGL-ului. Totodată forma mesajului, compusă din cuvinte și expresii românești și englezești, ce se regăsește in stilul său de comunicare conduc la al doilea motiv pentru care există suspiciunea că expeditorul mesajului a fost acesta, iar in discutiile telefonice dintre dl. Olteanu Cosmin, dna. Simona Albei si Emilian s-au regăsit informații cu privire la modul de funcționare al aplicației, deși acesta a comunicat in repetate rânduri că nu cunoaște aplicația și modalitatea ei de funcționare.

Suplimentar acesta a comunicat detalii din dosar către persoane terțe, incălcând secretul profesional către Dinu Andreea care a inceput să le scrie și să ii contacteze in numele dlui Emilian pe membrii Comisiei (Albei Simona, Olteanu Cosmin), ori persoane parte din dosar (Mocioi Sorin Mihai).

In data de 7 noiembrie 2022, ASOCIATIA THE NEW PAGAN DAWN a efectuat plata versiunii pro a aplicației pentru a vedea detalii privind expeditorul mesajelor anonime din care reiese locația București, ora trimiterii din data de 06.11.2022, 23:17 (după discuția de la Templu), id-ul care incepe cu litera e, fiind e09177, iar operatorul de servicii de net Digi Romania.

Din informațiile precizate mai sus, forma și conținutul mesajului, cât și contextul dat reies suspiciunile valide.

DATA 06.11.2022
ACTUALIZAT 07.11.2022

-

Dosar

Informații Generale
Număr unic de înregistrare 7T1-11E-88UQ
Data înregistrării: 01.11.2022
Secție: Comisia de Etica
Materie: Drept privat - Etica
Obiect: constatare abateri disciplinare
Stadiu procesual: Fond

Părți
TNPD Bucuresti, prin reprezentant, Teodora Paul - parte reclamantă
Neamtiu Emilian-Filip - parte pârâtă
Mocioi Sorin-Mihai - intervenient accesoriu
Cislaru Adrian-Emil - intervenient accesoriu
Toma Anamaria - intervenient accesoriu
Lavric Ioan - intervenient accesoriu

Referitor la NGL-uri

Întâmpinare primita de la dl. Olteanu Cosmin, membru CE - TNPD

In data de 7 noiembrie 2022, ASOCIATIA THE NEW PAGAN DAWN a efectuat plata versiunii pro a aplicației pentru a vedea detalii privind expeditorul mesajelor anonime din care reiese locația București, ora trimiterii din data de 06.11.2022, 23:17 (după discuția de la Templu), id-ul care incepe cu litera e, fiind e09177, iar operatorul de servicii de net Digi Romania.

DATA 07.11.2022

Dosar

Informații Generale
Număr unic de înregistrare 7T1-11E-88UQ
Data înregistrării: 01.11.2022
Secție: Comisia de Etica
Materie: Drept privat - Etica
Obiect: constatare abateri disciplinare
Stadiu procesual: Fond

Părți
TNPD Bucuresti, prin reprezentant, Teodora Paul - parte reclamantă
Neamtiu Emilian-Filip - parte pârâtă
Mocioi Sorin-Mihai - intervenient accesoriu
Cislaru Adrian-Emil - intervenient accesoriu
Toma Anamaria - intervenient accesoriu
Lavric Ioan - intervenient accesoriu

Referitor la plata cotizației 2021:

In data de 07.11.2022, dl. Neamtiu Emilian a comunicat membrului de Comisie, dl. Olteanu Cosmin dovada de plata pentru cotizația in valoare de 100 RON aferenta anului 2021 (plan anual 100).

Din datele analizate, la nivelul Departamentului Finante, Organizare Evenimente si Logistica, cat si Departamentul IT am identificat plata acestuia și confirmăm plata. Reiese faptul că au existat erori de comunicare intre site si programul de facturare, de unde și inregistrarea eronată a datelor in Registrul de Cotizații.

Comisia de Etică reține faptul că plata cotizației pe anul 2021 a fost efectuată și constată nulitatea de drept a capătului de acuzare emis de Teodora Paul in raportul disciplinar.

Atașăm dovadă de plată.

DATA 07.11.2022

Dosar

Informații Generale
Număr unic de înregistrare 7T1-11E-88UQ
Data înregistrării: 01.11.2022
Secție: Comisia de Etica
Materie: Drept privat - Etica
Obiect: constatare abateri disciplinare
Stadiu procesual: Fond

Părți
TNPD Bucuresti, prin reprezentant, Teodora Paul - parte reclamantă
Neamtiu Emilian-Filip - parte pârâtă
Mocioi Sorin-Mihai - intervenient accesoriu
Cislaru Adrian-Emil - intervenient accesoriu
Toma Anamaria - intervenient accesoriu
Lavric Ioan - intervenient accesoriu

Introducere intervenienți accesorii

In data de 05.11.2022, numitul Mocioi Sorin-Mihai, a solicitat intervenție accesorie in dosarul nr. 7T1-11E-88UQ, indreptând către Comisia de Etică o listă cu aspecte incălcate de partea pârâtă și pe care vrea să le aducă in atenția Comisiei.

In data 06.11.2022, numiții Toma Anamaria și Cislaru Adrian-Emil au solicitat intervenție accesorie in dosarul nr. 7T1-11E-88UQ, indreptând către Comisia de Etică o listă cu aspecte incălcate verbal de partea pârâtă și pe care vrea să le aducă in atenția Comisiei.

Comisia de Etică reține ca intemeiate cererile de intervenție accesorie formulate de petenți și constată dreptul acestora de a deveni părți accesorii in dosarul nr. 7T1-11E-88UQ.

DATA 07.11.2022

Dosar

Informații Generale
Număr unic de înregistrare 7T1-11E-88UQ
Data înregistrării: 01.11.2022
Secție: Comisia de Etica
Materie: Drept privat - Etica
Obiect: constatare abateri disciplinare
Stadiu procesual: Fond

Părți
TNPD Bucuresti, prin reprezentant, Teodora Paul - parte reclamantă
Neamtiu Emilian-Filip - parte pârâtă
Mocioi Sorin-Mihai - intervenient accesoriu
Cislaru Adrian-Emil - intervenient accesoriu
Toma Anamaria - intervenient accesoriu
Lavric Ioan - intervenient accesoriu

Receptionare Raport Disciplinar emis de Olteanu Cosmin sub adresa nr. A/1/10.11.2022

In data de 10.11.2022, numitul Olteanu Cosmin, a solicitat intervenție accesorie in dosarul nr. 7T1-11E-88UQ, indreptând către Comisia de Etică o listă cu aspecte incălcate de partea pârâtă și pe care vrea să le aducă in atenția Comisiei.

Olteanu Cosmin aduce in atentie incalcari grave de la conduita si imaginea organizatiei avand in vedere neprezenta la Conferinta IGLYO din data de 10-15.11.2022 a numitului Emilian Neamtiu, delegat in 04.08.2022 cu aceasta atributie.

Comisia de Etică reține ca intemeiate cererile de intervenție accesorie formulate de petenți și constată dreptul acestora de a deveni părți accesorii in dosarul nr. 7T1-11E-88UQ.

DATA 10.11.2022

Dosar

Informații Generale
Număr unic de înregistrare 7T1-11E-88UQ
Data înregistrării: 01.11.2022
Secție: Comisia de Etica
Materie: Drept privat - Etica
Obiect: constatare abateri disciplinare
Stadiu procesual: Fond

Părți
TNPD Bucuresti, prin reprezentant, Teodora Paul - parte reclamantă
Neamtiu Emilian-Filip - parte pârâtă
Mocioi Sorin-Mihai - intervenient accesoriu
Cislaru Adrian-Emil - intervenient accesoriu
Toma Anamaria - intervenient accesoriu
Lavric Ioan - intervenient accesoriu

SOLUTIA COMISIEI DE ETICA

Respinge intervenția domnului Mocioi Sorin de a apela la instituțiile statului, cu privire la dosarul penal.
Admite intervențiile accesorii ale Mocioi Sorin-Mihai, Cislaru Adrian-Emil, Toma Anamaria, Olteanu Cosmin, Lavric Ioan
Admite în parte, cu majoritate de 2/3 – un vot împotrivă – 2 voturi pentru, acțiunea formulată de către Teodora Paul
Sancționează cu măsura excluderii, cu limitarea drepturilor privitoare la accesul la Templu, în afara programului cultic și a evenimentelor publice organizare de Asociația The New Pagan Dawn
Prezenta se comunică Consiliului Director în termen de 1 oră de la pronunțare, în vederea luării la cunoștință.
Cu drept de apel în 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial Păgân.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 13.11.2022.

Article Details

Article ID:
5
Category:
Rating :