Meniu Închide

PRESĂ

Serviciul comunicare şi relaţii publice este compartimentul care asigură îndeplinirea atribuţiilor TNPD în ceea ce priveşte comunicarea cu societatea civilă și institutiile statului, cât și a altor entități, primirea, evidenţa/înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei, soluţionarea petiţiilor, potrivit competenţei compartimentului, primirea în audienţă a persoanelor care se prezintă în acest scop la sediul nostru şi administrarea arhivei instituţiei. 

Activitatea Serviciului comunicare şi relaţii publice se desfăşoară cu respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii.


Serviciul comunicare şi relaţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. în domeniul relațiilor cu publicul

2. în domeniul comunicării

3. atribuţii referitoare la arhiva ministerului

4. serviciile de informare publică – mass media

Legături utile