Meniu Închide

DEPARTAMENTE

Departamentele din cadrul Asociației THE NEW PAGAN DAWN sunt concepute pentru o bună funcționare a întregii asociații, pentru satisfacerea nevoilor membrilor activi în asociație, cât și pentru realizarea scopului propus, acela de a reprezenta interesele comunității păgâne din România.

DEPARTAMENTUL JURIDIC

Desfășoară activități de consultanță pe problemele juridice ale THE NEW PAGAN DAWN, reprezentare în instanţă a intereselor noastre, avize de legalitate.

CONTACT

Tel +40758430400

Mail juridic@thenewpagandawn.eu

 • AVOCAT/ SEF DJ – Av. Logojan Maria

 • JURIST – Mitrofan Diana
 • JURIST – Bosun Bianca-Cristina

SERVICIILE JURIDICE SUNT ASIGURATE DE CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ LOGOJAN MARIA, avocat cu titlu definitiv cu sediul in CÂMPINA, STR.SCHELELOR NR.34, JUD. PRAHOVA, membra U.N.B.R. Baroul Prahova din data de 03.01.2000 în baza consimțământului mutual, conscris in Formularul de Adeziune la Asociația THE NEW PAGAN DAWN seria FA, nr. 68 din data de 07.07.2020.

Departamentul PR, Comunicare si Promovare

Departamentul PR, Comunicare si Promovare (DPCP) are rolul de a asigura comunicarea internă și externă a organizației, astfel încât, printr-o comunicare eficientă să se caștige și mențină încrederea diferitelor categorii de public.
PR înseamnă Public Relations. Acest domeniu, foarte inrudit cu tot ceea ce înseamnă comunicare și marketing, se ocupă cu promovarea și vânzarea unor produse și servicii. Un specialist în PR, Director al Departamentului de PR este un specialist în COMUNICARE!
Câteva dintre sarcinile pe care le poate avea un astfel de departament sunt: construirea unei imagini favorabile a organizației, stabilirea unor bune relații cu publicul / publicurile, rezolvarea problemelor de comunicare sau care pot fi soluționate prin comunicare, anticiparea reacțiilor opiniei publice și analiza feed-back-ului, consilierea conducerii, monitorizarea presei și relația cu mass media, coordonarea comunicării interne, organizarea evenimentelor, identificarea problemelor organizației și asigurarea legăturilor comunicaționale dintre conducere și publicurile interne sau externe, gestionarea, din punctul de vedere al comunicării, a situațiilor de criză.

Promovarea este unul din rolurile DPCP și este reprezentat de crearea şi promovarea imaginii asociaţiei în rândul membrilor, ale altor asociaţii şi colaboratorilor. Principalele atribuţii care revin acestui activitați conexe şi, implicit, directorului sunt:

 • să creeze materiale de promovare ( afişe, mape, pliante, CD-uri, obiecte personalizate, site (inclusiv administrare şi reactualizare informaţii), sigla asociaţiei, crearea şi trimiterea de invitaţii
 • să menţină o relaţie cu presa, cu instituţiile interesate şi cu toate asociaţiile de profil;
 • să  ofere în mod constat feedback atât la  sponsori, cât şi la ceilalţi parteneri;
 • să stabilească noi ţinte pentru asociaţie, pentru membri săi şi pentru toate persoanele care activează în sectorul de ONG

CONTACT

Tel +40784109317

Mail comunicare@thenewpagandawn.eu

 • PURTĂTOR DE CUVÂNT – Lavric Ioan

 • CONSILIER DE IMAGINE – Huțuțui Corneliu

Departamentul Finanțe, Organizare Evenimente și Logistică

Departamentul Finanțe, Organizare Evenimente si Logistică (DFOEL) are rolul de a gestiona buna funcționare a Asociației, prin asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității și prin expunerea vizibilă a cheltuielilor efectuate pentru o transparență maximă la nivelul Asociației.
Departamentul FOEL se ocupă de colectarea cotizațiilor de la membrii, de colectarea taxelor aferente eliberării actelor și documentelor destinate membrilor și de eliberarea chitanțelor pentru toate sumele de bani încasate.
FOEL are responsabilitatea de a distribui, urmări completarea formularelor de 3,5% (persoane fizice), respectiv 20% (persoane juridice) și trimiterea lor până la data limită convenită de lege, pentru susținerea activității.
Totodată, Departamentul FOEL va încerca să găsească oportunități de autofinanțare, pe care le va împărtăși conducerii și împreună cu celelelate Departamente va conduce la susținerea activității Asociației THE NEW PAGAN DAWN.

Deasemenea FOEL se ocupă și de partea artistică și totodată de partea organizatorică a evenimentelor.
Evenimentele unei asociații, fie ele interne sau externe sunt foarte importante pentru imaginea asociației. Profesionalismul și implicarea în realizarea acestora este cheia către crearea unei imagini pozitive în rândul tinerilor, membrilor, partenerilor, sponsorilor și nu în ultimul rând comunității.
Evenimentele pe care le poate organiza o Asociație sunt împartite în mai multe categorii, de la evenimentele umanitare, la evenimentele cultural-religioase, evenimentele educative, până la evenimentele de relaxare și socializare destinate tinerilor și membrilor asociației.
Astfel, rolul Departamentului FOEL este unul la fel de important ca și cel al celorlalte Departamente din Asociație.

CONTACT

Tel +40748595653

Mail finante@thenewpagandawn.eu

 • TREZORIER – Moisei Ovidiu-Constantin (temporar cf. D/CD/1/18.01.2021)
 • Responsabil cu Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și cu Prevenirea și Combaterea Finanțării Actelor de Terorism (Legea 656/2002 art. 8) – Nenciu Flavius
 • GESTIONAR – Cișlaru Adrian-Emil

 • ORGANIZATOR EVENIMENTE – Olteanu Cosmin

CONTABILITATEA ESTE ASIGURATĂ DE S.C. MIDA CONT S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului Neamț J27/1139/2004, CUI RO 16698679, cu sediul in Str. MIHAI EMINESCU, NR. 47, BL. 47, ET. 2, AP. 12, Piatra Neamț, Neamț, prin intermediul expert contabil, Mîndru Daniela Loredana, autorizată C.E.C.C.A.R., în baza Contractului de Furnizare a Serviciilor de Contabilitate nr. 30 din data de 30.12.2020.

Departamentul Secretariat

Secretariatul este al patrulea organ  de decizie  în Asociaţie după Administrația Președențială și Prim-vicepreședinte, respectiv vicepreședinte secund. Secretarul este ales de către Adunarea Generală şi este membru al Consiliului Director. Secretarul are ca principale atribuţii întocmirea de procese verbale şi lista de prezenţă,  atunci când au loc şedinţele THE NEW PAGAN DAWN. Deasemenea Secretarul se mai ocupă şi de redactarea documentelor Asociației. Asigură comunicarea în interiorul Consiliul Director şi al întregii asociaţii.

CONTACT

Tel +40771413360

Mail secretariat@thenewpagandawn.eu

 • SECRETAR GENERAL – Huțuțui Corneliu

REGISTRATURĂ

 • SECRETAR ADJUNCT – Cișlaru Adrian
 • SECRETAR ADJUNCT – Bălan Loredana
 • Responsabil cu Procesarea și Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – Huțuțui Corneliu

Cod Operator de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP): 19833 din 7 Octombrie 2020

TEHNOREDACTARE DOCUMENTE

 • SECRETAR ADJUNCT – Arădoaiei Lorena

 • SECRETAR ADJUNCT – Barcan Dănuț-Mihai
 • SECRETAR ADJUNCT – Onofrei Mihaela
 • SECRETAR ADJUNCT – Mocioi Sorin (suspendat cf. PV/1/08.05.2020)
 • SECRETAR ADJUNCT – Ardelean Alexandru

RESURSE UMANE (HR)

 • Responsabil voluntari șef – Huțuțui Corneliu
 • Responsabil Norme SSM și PSI – Huțuțui Corneliu
 • Responsabil voluntari – Roșeț Vasile-Ștefan
 • Responsabil Resurse Umane (HR) – Dumitru Ionut
TRADUCERE DOCUMENTE
 • Traducător engleză-română/română-engleză – Barcan Danut Mihai
 • Traducător engleza-română/română-engleză – Onofrei Mihaela
 • Traducător engleză-română/română-engleză – Dragnei Anca

Departamentul IT

Departamentul de IT este un departament important pentru Asociație, întru-cât, alături de celelalte departamente reprezintă imaginea asociației, reprezentată prin site-ul asociației.
Departamentul de IT are obligația de a realiza și reactualiza site-uri web ale asociației, de a cunoaște platforme web pentru a putea în orice moment să realizeze un site sau o aplicație pentru proiectele și evenimentele asociației, să aibă creativitate și viziune de ansamblu.
Totodată, Departamentul de IT se va informa asupra proiectelor IT legate de domeniul economic, va împărtași informațiile persoanelor interesate de acest domeniu și se va ocupa de colectarea ideilor referitoare la proiectele ce se pot desfășura in Asociație pe domeniul IT.

CONTACT

Tel +40744224610

Mail tehnic@thenewpagandawn.eu

 • SPECIALIST IT (OWNER) – Barcan Dănuț-Mihai
 • DESIGNER WEB – Teleucă Ștefan
 • AUTOR – Olteanu Cosmin
 • EDITOR ȘI TRADUCĂTOR – Mihaela Onofrei
 • PUBLICATOR & RESPONSABIL PLATFORME ONLINE – Negoescu Ionel
 • MODERATOR – Cîșlaru Adrian

Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte

Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte al THE NEW PAGAN DAWN.

Misiunea DAIP este de a sprijini dezvoltarea instituțională a Asociației THE NEW PAGAN DAWN prin intermediul identificării, accesării și implementării instrumentelor de finanțare nerambursabilă care să permită finanțarea obiectivelor strategice ale asociației asumate în planul managerial și în strategia de dezvoltare instituțională.

Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte (DAIP) din cadrul THE NEW PAGAN DAWN are ca obiective:

1. Identificarea oportunităților de finanțare pentru dezvoltarea instituțională a asociației;

2. Diseminarea oportunităților de finanțare în ceea ce privește dezvoltarea instituțională în rândul personalului asociației;

3. Oferirea de consultanță în accesarea și implementarea finanțărilor nerambursabile care au drept scop dezvoltarea instituțională;

4. Oferirea de sprijin în accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă prin punerea la dispoziția managerilor a documentelor standard utilizate în THE NEW PAGAN DAWN,

5. Scrierea, aplicarea, implementarea și raportarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă identificate ca fiind prioritare pentru asociatie în conformitate cu strategia de dezvoltare instituțională;

6. Organizarea de seminarii, traininguri și evenimente informative privind oportunitățile de finanțare nerambursabile, accesarea, implementarea și raportarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

7. Monitorizarea derulării proiectelor aflate în implementare, a raportării acestora și evaluarea lor;

8. Realizarea de situații și statistici aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională precum și rapoartarea situațiilor instituțiilor care solicită aceste situații prin intermediul adreselor.

CONTACT

Tel 0741558721

Mail proiecte@thenewpagandawn.eu

 • MANAGER PROIECT – 

 • SCRIITOR PROIECT – Andrei Augustin Juganaru

 • DEZVOLTATOR PROIECT – ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN
 • EVALUATOR PROIECT – Nenciu Flavius

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT

Departamentul de Învățământ, Cultură, Tineret și Sport funcționează în cadrul THE NEW PAGAN DAWN pentru a veni în întâmpinarea acelor nevoi ale tinerilor în primul rând din România care nu îşi găsesc rezolvarea prin educaţia formală oferită de sistemele clasice de învăţământ. Astfel, prin programele şi evenimentele sale, promovează şi încurajează implicarea tinerilor în acele structuri neguvernamentale de şi pentru tineret, respectiv al structurilor asociative de şi pentru tineret (mai pe scurt ONG-uri şi asociaţii de tineret) și promovează prin activitățile sale domenii ca și cultura, educația și sportul, domenii imperativ necesare în dezvoltarea optimă a indivizilor.

Atribuţii principale

 • aplică politica guvernamentală în domeniul educaţiei nonformale pentru copii şi tineri la nivel national, regional si local;
 • contribuie, prin stimularea performanței și capacității tinerilor, la realizarea programului de reformă al Guvernului de integrare în Uniunea Europeană;
 • colaborează cu structurile de și pentru tineret legal constituite;
 • elaborează programe în scopul finanțării acțiunilor proprii;
 • sprijină acțiunile structurilor asociative de tineret, acțiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale;
 • stabilesc contacte la nivel local şi internațional cu instituții şi organisme similare;
 • sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne si internationale;
 • sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională în domeniul tineretului direct, prin activitățile sale;
 • colaborează cu organisme similare în domenii de interes comun;
 • alte atribuții stabilite prin acte normative specifice activității de tineret și prin regulamentele aprobate de Asociație;
 • elaborează activități ce au ca scop promovarea unui stil de viață sănătos și a sportului
 • promovează respectul față de Natură și o atitudine ecologică
 • promovează valorile culturale din România și nu numai având ca scop creșterea gradului de informare cu privire la strămoșii noștrii și trecutul neamului
 • elaborează proiecte de incluziune socială a minorităților și grupurilor vulnerabile
 • colaborează cu celelalte departamente din THE NEW PAGAN DAWN

Principiile de bază ale activităţii de tineret

Deschidere: asigurarea unei informări şi a unei comunicări active pentru tineri, în limbajul lor, pentru ca ei să înţeleagă modul de funcţionare al insituţiilor europene şi al politicilor care-i afectează.

Participare: asigurarea consultării tinerilor şi promovarea participării lor la deciziile de interes şi, în mod general, la viaţa comunităţilor în care trăiesc.

Responsabilitate: dezvoltarea unei cooperări noi, structurate, între statele membre şi instituțiile europene, în scopul de a fundamenta la nivelul responsabilității corespunzătoare soluții concrete ca răspuns la aspirațiile tinerilor.

Eficacitate: valorificarea resursei reprezentate de tineret pentru ca acesta să poată răspunde provocărilor societății, să poată contribui la reuşita diferitelor politici care-i privesc şi să poată construi Europa de mâine.

Coerenţă: dezvoltarea unei viziuni integrate asupra diverselor politici care afectează tineretul şi a diferitelor nivele pertinente de intervenție.

Voluntariat: întărirea activității de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a tinerilor.

CONTACT

Tel 0745686833

Mail dicts@thenewpagandawn.eu

 • RESPONSABIL POLITICI PUBLICE DE TINERET – Negru Claudiu-Gabriel

%d blogeri au apreciat: