Meniu Închide

POLITICA GDPR A ASOCIAȚIEI THE NEW PAGAN DAWN


DESCRIEREA SERVICIULUI

www.thenewpagandawn.eu reprezintă o interfață web interactivă a Asociației THE NEW PAGAN DAWN, servind drept punte de legătură între utilizator și echipa TNPD.
ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN

Nr. Înreg. Reg. Naț. ONG: 1458/A/2020

Nr. Autorizare de Funcționare: 716/300/2020

Cod Operator de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP): 19833 din 7 Octombrie 2020

CUI: 43093143

CIF: RO43093143


Telefon: +40373769894

Adresă:

Str. Grigore Ionescu, nr. 63, bl. T73, sc. 2, et. 4, ap. 42
Sector 2, București 023674
România

1. Definiții

În înțelesul acestor condițîi, următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:
– Utilizator – orice persoană interesată de furnizarea serviciului;
– TNPD – ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN
– Companii asociate – persoane juridice sau fizice, parteneri ai TNPD.
– Servicii – orice lucru oferit de TNPD prin platforma web

2. Obligațiile Utilizatorului

2.1 Utilizatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Utilizatorul se obligă să:
a) nu modifice, distribuie, transmită, afișeze, publice, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informație sau serviciu obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
b) nu folosească și să nu permită vreunui terț (și nici nu va autoriza) să folosească serviciul sau site-ul www.thenewpagandawn.eu pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător, xenofob, încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ura rasială, etnică sau este în orice alt mod ofensator;
c) nu desfășoare (și nici nu va permite) activitatea de cracking sau hacking (cracking sau hacking înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator), sau atacuri de tipul Denial of Service (Atacuri de tip refuzul serviciului – Denial of Service înseamnă interferență cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server, în acest fel blocând accesul la/de la Serviciu). Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor vor fi acționați în instanța, civil și penal.
2.2 Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze www.thenewpagandawn.eu în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, că urmare a utilizării serviciului sau site-ului echipa www.thenewpagandawn.eu și a Internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretențîi, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite că urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.
2.3 Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciului, solicitarea de servicii din partea companiilor asociate, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii sau Internet le-ar putea solicită, intră în sarcina Utilizatorului.

3. Conținut

3.1 Înțelegeți că toate informațiile, date, text, software, fotografii, grafice, mesaje sau alte materiale (numite în continuare „CONȚINUT”), indiferent dacă au fost afișate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a persoanei care a fost sursă unor astfel de materiale. Această înseamnă că dumneavoastră și nu echipa www.thenewpagandawn.eu, sunteți în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcați, puneți la dispoziție în mod public pe contul pus la dispoziție de echipa www.thenewpagandawn.eu. echipa www.thenewpagandawn.eu nu controlează, doar monitorizează conținutul transmis și astfel, nu garantează acuratețea, integritatea și calitatea acestui conținut. Înțelegeți că prin folosirea serviciilor oferite de echipa www.thenewpagandawn.eu, puteți fi expus la un conținut care poate fi ofensator sau indecent.
3.2 Sunteți de acord sub sancțiunea aplicării prevederilor legale în vigoare în România să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de echipa www.thenewpagandawn.eu prin intermediul sau pentru a:
– falsifică datele de identificare, sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul echipa www.thenewpagandawn.eu sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au nici un link activ de pe o pagină din interiorul site-ului membrului respectiv);
– încarcă, poștă, difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condițîi, sub orice sistem juridic, românesc sau străîn, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite că parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);
– încarcă, poștă, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, „junk mail”, „spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;
– încarcă, poștă, difuza sau transmite în alt mod orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere, sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicațîi;

4. Obligațîi la înregistrare

4.1 Pentru a folosi serviciile oferite, va obligați să: 1) furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul de înregistrare și 2) mențineți sau actualizați, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă veți furniza informațîi care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, echipa www.thenewpagandawn.eu are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciului. De asemenea, echipa www.thenewpagandawn.eu este exonerată de orice răspundere pentru orice fel de prejudiciu cauzat utilizatorului că urmare a furnizării de către acesta a unor date neconforme cu realitatea, xxx, incomplete.
*Prin cont se înțelege calitatea de membru.

5. Despăgubiri

5.1 Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați echipa TNPD de orice pretențîi sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul ofertelor personale sau datorită folosirii serviciilor echipei www.thenewpagandawn.eu, conexiunii la www.thenewpagandawn.eu, violării Termenilor și Condițiilor sau violării oricăror drepturi ale acelui terț.

6. Limitarea răspunderii

6.1 Utilizatorul declara în mod expres că înțelege și este de acord cu următoarele afirmațîi:
I. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Serviciul este furnizat pe principiul „așa cum sunt” sau „așa cum sunt disponibile”. echipa www.thenewpagandawn.eu nu fi responsabilă pentru nici o pierdere suferită de către Utilizator, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui site web sau site-urilor web în legătură cu acesta.
ÎI. www.thenewpagandawn.eu nu oferă nici o garanție că:
1. serviciul va împlini toate cerințele dumneavoastră;
2. serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori;
3. orice eroare de program va fi corectată;
4. serviciul va fi compatibil cu platforma sau aplicățiile software ale utilizatorului;
5. serviciul sau serverul care îl pune la dispoziția utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor și nu poate fi responsabil de vreo acțiune pe care o întreprindeți pe baza respectivelor informațîi sau a serviciului.
III. Orice material obținut prin utilizarea serviciului pus la dispoziție de către echipa www.thenewpagandawn.eu se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singură persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care este accesat serviciul sau de alte pierderi de date ce pot rezultă din descărcarea oricăror materiale.
IV. Nici un sfat sau alte informațîi orale sau scrise, obținute de către Utilizator de la echipa www.thenewpagandawn.eu prin intermediul serviciului, nu va presupune o garanție altă decât cea stipulată expres în Condițiile de Utilizare.
6.2 Răspunderea echipa www.thenewpagandawn.eu (dacă această este stabilită de către o instanța judecătorească sau un tribunal arbitral) rezultată în orice mod din sau în legătură cu furnizarea serviciului conform acestor condițîi, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 de Euro.

7. Politică echipei TNPD de protejare a informațiilor

7.1 Conform politicii de protejare a informațiilor a echipa www.thenewpagandawn.eu, putem oferi altor părți (numite terți) anumite informațîi de ansamblu conținute în formularul de înregistrare sau alte date de același gen. Va garantăm că aceste informații nu vor cuprinde informații personale de identificare, cu excepția cazurilor când acest lucru este acceptat explicit de dumneavoastră sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respectă legea, procedurile judiciare, pentru a putea aplică aceste condiții de utilizare.

8. Securitate

8.1 Utilizatorul ia la cunoștință că echipa www.thenewpagandawn.eu nu poate controla și nu oferă alt fel de garanțîi privind securitatea informațiilor care trec prin rețeaua să de comunicații și prin Internet sau prin Serviciu decât cele cerute de legea română în vigoare.
8.2 Utilizatorul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și deși echipa www.thenewpagandawn.eu va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care Utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciul va fi permanent în siguranță.

9. Conexiunea la alte Rețele

9.1 Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a află diferite informațîi afișate de către echipa www.thenewpagandawn.eu pe Internet, pentru a face legătură cu alte Rețele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că echipa www.ropaganism.wordpress.com nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.
9.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului în sensul utilizării și nu implică sprijinul sau încurajarea de către echipa www.thenewpagandawn.eu a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.
9.3 echipa www.thenewpagandawn.eu nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sau companiile asociate sunt acceptabile și disponibile în orice zona a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți sau companii asociate, echipa www.thenewpagandawn.eu nu este responsabilă pentru respectarea de către Utilizator sau de către terți sau companii asociate a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

10. Proprietate intelectualã

10.1 Utilizatorul declara în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale echipa www.thenewpagandawn.eu sau ale companiilor asociate.
10.2 Acest website și conținutul, precum și toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea echipa www.thenewpagandawn.eu. echipa www.thenewpagandawn.eu își rezervă dreptul de a modifică conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă
10.3 Utilizatorii au următoarele drepturi:
să exploreze conținutul;
să reproducă, traducă sau utilizeze informațiile publicate numai cu acordu echipei www.ropaganism.ro și cu indicarea surseii;
inserarea în paginile proprii a unor legături către acest website (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare, se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea portalului www.thenewpagandawn.eu).
10.4 Ați luat cunoștință și sunteți de acord că echipa www.thenewpagandawn.eu și orice software folosit în legătură cu serviciile sale conțîn informațîi confidențiale și aflate sub drept de proprietate și sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile în vigoare în România. Mai mult, ați luat cunoștință și sunteți de acord că orice conținut din cadrul bannerelor publicitare sau promoțiilor sau alte informații disponibile prin intermediul echipa www.thenewpagandawn.eu este protejat de drepturi de autor, de mărci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate sau legi aplicabile în vigoare în România. Sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau să creați materiale derivate, bazate pe serviciile sau pe programele folosite în cadrul portalului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, de echipa www.thenewpagandawn.eu referitor la serviciile oferite de echipa www.thenewpagandawn.eu.
10.5 Drepturile de autor asupra întregului conținut al acestuia aparțîn în totalitate echipa www.thenewpagandawn.eu. Întregul conținut al site-ului echipa www.thenewpagandawn.social – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea echipa www.thenewpagandawn.eu și este aparat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul echipa www.thenewpagandawn.eu a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
10.6 echipa www.thenewpagandawn.eu respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și cerem utilizatorilor serviciilor noastre să facă același lucru.

11. Date cu caracter personal

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția viețîi private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația THE NEW PAGAN DAWN, abreviată TNPD este obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de ține, numai cu respectarea măsurilor de securitate și în scopul comunicat.
Datele cu caracter personal pe care ni le transmiți la completarea formularelor de contact sau prin e-mail sunt tratate cu strictă confidențialitate.
Conform Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus(a) unei decizii individuale. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți ștergerea datelor. De asemenea, îți este recunoscut dreptul de a te adresa justiției.
Conform Regulament European 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, că persoană fizică beneficiezi de următoarele drepturi:
– informare și acces la datele cu caracter personal
Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
– restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
Pot există situațîi în care vrei să restrictionezi prelucrarea anumitor date doar pentru o anumită perioada de timp. Spre exemplu nu vrei să mai primeșți mesaje comerciale din anumite categorii de interes din partea noastră timp de o luna. Poți, în orice moment, să trimiți o cerere prin e-mail în acest sens sau să faci modificările în contul de utilizator. În momentul în care vrei să anulezi restricționarea prelucrării o poți face prin una din metodele utilizate la restricționare.
– opoziția prelucrării datelor cu caracter personal
Este posibil că la un moment dat să îți doreșți să nu îți mai prelucrăm anumite date cu caracter personal fără însă a le șterge din baza noastră de date. Îți poți exercită în orice moment acest drept.
– descărcarea într-un format accesibil ale datelor cu caracter personal
Ai posibilitatea de a cere datele cu caracter personal în format structurat , utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Poți face această cerere prin e-mail sau din contul tău.
– rectificarea datelor cu caracter personal
Oricând îți modifici datele cu caracter personal (spre exemplu îți schimbi adresa de e-mail) îți poți actualiza informațiile în baza noastră de date accesând contul tău online sau printr-o cerere trimisă prin e-mail.
– procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Pagină noastră de internet folosește cookie-urile pentru următoarele scopuri: realizarea unui profil anonimizat al utilizatorilor, recunoașterea programului de navigare pe internet, pentru a șți din ce loc ai ajuns pe pagină noastră de internet, etc. Mai multe informatti despre acest subiect poți regăși în sectiuniea Module cookie de mai sus.
În cazul în care nu eșți de acord cu modulele cookie le poți dezactiva din setările programului de navigare pe internet sau poți părăși pagină noastră. Atenție, este posibil că unele pagini, cum ar fi pagină de comandă să nu funcționeze corect datorită dezactivarii modulelor cookie.
– ștergerea datelor cu caracter personal
Dacă, din diferite motive, vrei să îți ștergi datele cu caracter personal din baza noastră de date, poți face o solicitare în acest sens prin e-mail sau din contul de utilizator.
Atenție, în cazul în care datele tale cu caracter personal sunt prelucrate pentru respectarea unei obligațîi legale, cererea de ștergere a acestor date poate fi refuzată, caz în care se vor șterge doar acele date pe care nu le mai putem prelucra fără acordul tău.
Pentru a-ți exercită oricare din drepturile de mai sus poți trimite o cerere prin e-mail la adresa secretariat@thenewpagandawn.social sau le poți aplică din contul tău de utilizator.
Pentru a fi siguri că eșți proprietarul datelor te rugăm că solicitările să le trimiți folosind e-mailul pentru care faci solicitarea.

12. Solicitarea newsletter-ului

Conținutul newsletterului nostru cuprinde informațîi despre bunuri, campanii și concursuri ale www.thenewpagandawn.eu, precum și informații privind ofertele.
Dacă te abonezi la newsletterul nostru gratuit, este obligatoriu să ne furnizezi următoarele informațîi: adresa de e-mail și opțional nume/prenume pentru personalizarea comunicărilor cu ține.
În procesul de abonare, se stochează și pagină din care ai inițiat procesul de solicitare a newsletterului (de ex. din formularul de contact, dintr-un formular de concurs sau direct prin pagină de abonare la newsletter). Acest lucru servește exclusiv la optimizarea paginii noastre de internet.
Dacă în cadrul logarii furnizezi în mod voluntar date suplimentare legate de persoană ta (nume, prenume), noi utilizăm acest date doar pentru a insera în newsletter un apelativ personal. Poți modifică sau șterge oricând individual aceste date. Linkul în acest sens îl găsești în subsolul newsletterului. Ulterior, datele suplimentare furnizate în mod voluntar se modifică corespunzător cerințelor tale sau se șterg imediat.
După completarea și expedierea formularului de înregistrare vei primi de la noi un e-mail cu un link de confirmare. Dacă faci clic în termen de 14 zile pe linkul conținut în acesta, devii abonat. Prin confirmarea abonării, confirmi faptul că eșți de acord cu prelucrarea adresei tale de e-mail, a paginii de abonare și a datelor tale opționale în scopurile menționate aici.
Poți revoca oricând pentru viitor consimțământul privind solicitarea newsletterului nostru prin clic pe linkul de dezabonare corespunzător dintr-un newsletter sau prin trimiterea unui e-mail la secretariat@thenewpagandawn.social . Adresa ta de e-mail va fi ștearsă imediat din baza de date a abonaților.

13. Generalități

13.1 Modificări ale condițiilor – echipa www.thenewpagandawn.eu poate modifică prezențele condițîi la anumite intervale de timp fără a anunță Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștință Utilizatorului prin afișare pe site-ul web la echipa www.thenewpagandawn.social Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.
13.2 Forță Majoră – echipa www.thenewpagandawn.eu nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conformă obligațiilor prevăzute în aceste condițîi, că rezultat al oricărei cauze aflate în afară controlului sau, incluzând dar nelimitandu-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competențe de care echipa www.thenewpagandawn.eu nu este responsabilă.
13.3 Jurisdicție – Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există linkuri) este controlat de către echipa www.thenewpagandawn.eu. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună competenței exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. echipa www.thenewpagandawn.eu nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afară României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afară României, o face pe riscul sau și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.
13.4 Confidențialitate – echipa www.thenewpagandawn.eu nu garantează că accesarea de către Utilizator a serviciilor va fi confidențială. echipa www.thenewpagandawn.eu nu este responsabilă pentru nici un prejudiciu cauzat Utilizatorului sau altei persoane că rezultat al confidențialitățîi cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informație pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site ii permit echipa www.thenewpagandawn.eu să primească informații cu caracter personal.

14. Încălcări

14.1 Va rugăm să ne aduceți la cunoștință orice încălcare a acestor Termeni și Condiții la următoarea adresa: secretariat@thenewpagandawn.eu
Pentru orice întrebări sau sugestii va rugăm să scrieți mail la secretariat@thenewpagandawn.social.

23. Politică Cookies

Pentru a ușura navigarea utilizatorului pe paginile noastre de internet, utilizăm module cookie (fișier de mici dimensiuni, pe care un server le trimite computerului tău), cu ajutorul cărora se gestionează conexiunea la paginile noastre.
La terminarea sesiunii de internet, modulele cookie de sesiune sunt șterse automat.
DEP. IT
ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN
CONTACT
+40745686833
IANUARIE 2021


MODELE DE CERERI

Modelul de cerere pentru ștergerea datelor dvs. ce se va transmite conform prevederilor de mai sus:

%d blogeri au apreciat: